فارسی دوم متوسطه درس هفتم

حجم فایل : 438.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا فارسی دوم متوسطه درس هفتم معرفی قالب مثنوی
قالب ها چگونه به وجود می آیند؟
طرز قرار گرفتن قافیه ها در اشعار، نوع قالب آنها را تعیین می کند.
واژه ی مثنوی یعنی دو تایی
دلیل نامگذاری مثنوی به این نام این است که:
در هر بیت هر دو مصراع هم قافیه هستند در واقع هر بیت به طور مستقل قافیه دارد شکل گرافیکی قالب مثنوی 
 
   
*مثنوی ویژه ی چه مطالبی است ؟
1) مطالب بلند و طولانی است .
2)بیشتر برای بیان داستانها به کار می رود
چه آثاری با قالب مثنوی سروده شده اند ؟
1) شاهنامه فردوسی
2)بوستان سعدی
3)مثنوی مولوی
4)لیلی و مجنون نظامی پایان...